สายด่วนร้องทุกข์

043-971033

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
และพสกนิกรชาวตำบลหนองปลิง

"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเกษตรพอเพียง"

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ อบต.หนองปลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงตั้งอยู่ในเขต ต.หนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
...
Image

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง
จังหวัดมหาสารคาม 44000

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองปลิง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเมืองมหาสารคาม ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหัวนาคำ, หมู่ที่ 2 บ้านป่ากุง, หมู่ที่ 3 บ้านหนองคู, หมู่ที่ 4 บ้านจำนัก, หมู่ที่ 5 บ้านโคกสี, หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลิง, หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์, หมู่ที่ 8 บ้านศรีวิไล

อาณาเขต

15145

ไร่

ระยะห่างจากอำเภอ

11

กิโลเมตร

หมู่บ้านในเขต

8

หมู่

จำนวนประชากร

5119

คน

โรงเรียนประถมศึกษา

4

แห่ง
Image

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองมหาสารคาม ระยะห่างจากอำเภอ 11 กิโลเมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

2. สภาพทางสังคม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง 1 แห่ง

- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
Image
Image

3. สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชากรในตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และบางหมู่บ้านมีอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ปลูกผักสวนครัว) หลังฤดูทำนาประชากรจะไปทำงานรับจ้างที่ในตัวเมืองและต่างจังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม >>

4. เขตการปกครอง

เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตจำนวน 8 หมู่บ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม >>
Image

บุคลากร คณะผู้บริหาร

คณะบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ข่าวสาร หน่วยงาน

ข่าวสารและภาระกิจต่างๆของหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ วันที่เผยแพร่
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 • 2017-05-04
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำนัก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • 2017-05-04
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • 2017-05-04
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • 2017-05-04
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • 2017-05-04
 • โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8
 • 2017-04-05
 • สอบราคาจ้างเหมา โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8
 • 2017-04-05
 • โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลิง
 • 2017-03-20
  ...

  ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

  จัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาชุมชน

  ภาพกิจกรรม ล่าสุด

  Update activity gallery

  ลงพื้นที่ตรวจงาน คสล.บ้านหนองปลิง ม. 6

  ...

  ติดต่อเรา Contact Us

  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ
  ...

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงตั้งอยู่ในเขต ต.หนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  043 - 971016

  แฟกซ์.

  043 - 971033

  สำนักงาน.